Фирмено Обучение

Gergana Cappio - Life and Executive Coach

Нашият Подход

Планираме програмите и разработваме специализирано съдържание, отговарящо на конкретните нужди на фирмата и нейните служители.

Целта е да се достави ефективно образователно преживяване за постигане на добри резултати в преследването на фирмените цели в организацията.

Планираме и наблюдаваме целия процес на обучение и осигуряваме редовни отчети за напредъка.

Обадете ни се!


Програми

  • Лидерство и Мениджмънт
  • Мотивация и обратна връзка
  • Управление на екипа и работа с конфликти
  • Индивидуални програми - специално разработени за вашите цели

Препоръки

НИТРО БАЙТ ЕООД

"..Месец след обучението, колегите все още коментират впечатленията, придобити по време на провеждането му и се стараят да прилагат научените практики в ежедневната си работа.."

Виж Оригиналната Препоръка


ОДЗ Маргаритка, гр. Варна

"..Впечатлена съм от усърдието и ентусиазма при проведеното обучение, професионализма и позитивната нагласа.."

Виж Оригиналната Препоръка